Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 16 майдан 20 майына чейин.

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 143 Кыргызстандын ДМЧАна кызмат көрсөтүштү.

Протездик-ортопедиялык буюмдарына муктаж болуп тапшырык кылгандар жалпысынан 115 ДМЧА, анын ичинен 15 ДМЧА биринчи жолу протезге муктаж болгондор.  Ортопедиялык бут кийимге 77 жаран, протез буюмуна 9 жаран калган   29 жаран лангет, корсет бандаж буюмдарына ошондой эле протездик-ортопедиялык буюмдарын ондоп-түзөө иштерине тапшырык кылгандар.

Жуманын ичинде РПОБМде  120,5 жуп ортопедиялык бут кийим, 16 даана протездик-ортопедиялык буюмдары жана 41 даана корсет, бандаж, реклинатор буюмдары иштелип чыгарылган. Кыргыз почтасына 108 посылка жонотулду.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар