Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду өлкөдөгү жумушсуздукту жеңе ала турган платформа

Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев “компьютердик графика боюнча Дизайнер”биринчи агымындагы көндүмдөрдү өнүктүрүү фондунун (ФРН) квалификациялуу сынагына катышкан кесиптик лицейдин 10-бөлүмүнө барганда билдирди.
“Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду түзүлгөндөн бери 97 окуу жай (анын ичинде 70 Кесиптик лицей, 8 Колледж, 16 Окуу борбору жана 3 ЖОЖ) менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койду.
Кыска мөөнөттүү окутуу курстарын өткөргөн фонддун маалымат базасындагы кесиптердин жалпы саны 125 кесипти түзөт.
2020 – жылдан бери 26 181 жаран, анын ичинде өлкө боюнча майыптыгы бар 810 адам фонддун курсунан өтүштү, анда иш берүүчүлөрдөн курстарга тапшырыктардын үлүшү 47% жана 53% ды түздү-бул жеке изденүүчүлөр.
Курстарга катышуу 97% ды, жумушка орношуу 70% дан ашыкты, аялдардын гендердик курамы 48% ды түздү” деди министр.