Бириккен Улуттар Уюмунда майыптардын укуктары жөнүндө Конвенцияга катышкан мамлекеттердин 15-сессиясы өтүп жатат

Нью-Йорк шаарында, Бириккен Улуттар Уюмунун штабында майыптардын укуктары жөнүндө Конвенцияга катышкан мамлекеттердин конференциясынын 15-сессиясында Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаныл Алыбаева катышууда.