Акысыз тейлөө

Мамлекеттик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)
N к/бМамлекеттик тейлөөнүн аталышыМамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу органБул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдарМамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары
1. Билим берүүчү жана маданий тейлөөлөр
109Кесиптик окутууга, кайра окууга, квалификациясын жогорулатууга жолдомо берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
3. Социалдык тейлөөлөр
1Жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
3Акы төлөнүүчү коомдук иштерди уюштуруу боюнча программанын алкагында жарандарды убактылуу жумуш орундары менен камсыз кылууЭСӨМЭСӨМАкысыз
4(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
12Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)ЭСӨМЭСӨМАкысыз
13Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)ЭСӨМЭСӨМАкысыз
14Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программаларын иштеп чыгууЭСӨМЭСӨМАкысыз
15Таяныч-кыймылдоочу аппаратында кемчилдиги бар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялооЭСӨМЭСӨМАкысыз
16(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
17Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
18Балдары бар, аз камсыз үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
19Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация дайындоо жана төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
20Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды 11-иш күнүнөн баштап төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
21Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде зыйнаттык (сөөк коюуга) жөлөк пулдарды төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
222010-жылдын апрель-июнь айларындагы окуялардын натыйжасында каза болгон жана жоголгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө ай сайын кошумча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
23(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
24Социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
25социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөөЭСӨМЭСӨМАкысыз
26жалгыз бой жашаган картаң кишилерди жана ден соолугу чектелген кишилерди үйүндө социалдык тейлөөЭСӨМЭСӨМАкысыз
27Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
27-1(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-ноябрындагы № 769 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр
1Жумушсуз катары каттоо жана тийиштүү маалымдама берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү
2Майыптыгын, тобун, себебин, мөөнөтүн аныктоо боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
3Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
4Бала асырап алуу, камкорчу жана көзөмөлчү, асырап алуучу ата-эне болуу мүмкүндүгү жөнүндө корутундуларды, бала (кыз) асырап алуунун, камкорчу жана көзөмөлчү болуунун негиздүүлүгү жөнүндө корутундуларды берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
5Ата-эненин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүүЭСӨМЭСӨМАкысыз
6КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту
Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик алым жөнүндө” Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.
Пайдалуу
Ссылккалар