Бөлүмдөрдүн түзүлүшү

Укуктук, документтик жана административдик колдоо башкармалыгы

Чечимдерди даярдоо бөлүмү

Документтик камсыздоо жана административдик колдоо бөлүмү

Санариптештирүү, стратегиялык социалдык саясат жана сатып алууларды уюштуруу башкармалыгы

Социалдык саясатты өнүктүрүү талдоо жана координациялоо бөлүмү

Бюджеттик пландаштыруу жана каржылоо башкармалыгы

Каржылоо бөлүмү

Бюджетти пландаштыруу сектору

Мамлекеттик төлөмдөр саясат башкармалыгы

Мамлекеттик жөлөкпулдар бөлүмү

Социалдык кепилдер жана акчалай компенсациялар сектору

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга ажана улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгы

Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо башкармалыгы

Гендердик саясат жана үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоону координациялоо бөлүмү

Эмгек жана иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү башкармалыгы

Иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү бөлүмү

Миграция маселелери боюнча башкармалыгы

Миграция саясаты бөлүмү

Чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмү

Адам ресурстарын өнүтүрүү бөлүмү

Ички аудит бөлүмү

Эл аралык кызматташуу сектору

Гуманитардык жардам сектору

Пайдалуу
Ссылккалар