2022 – жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси

2022 – жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси – Жуктоо

2022-жылга коомдук пайдалуу долбоорлодун конкурсунан жеңип чыккан КЭУлардын тизмесин бекитүү жөнүндө тескеме

2022-жылга коомдук пайдалуу долбоорлодун конкурсунан жеңип чыккан КЭУлардын тизмесин бекитүү жөнүндө тескеме – Жуктоо

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна КЭУлардан келип түшкөн коомдук пайдалуу долбоорлордун рейтингдик тизмеси

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна КЭУлардан келип түшкөн коомдук пайдалуу долбоорлордун рейтингдик тизмеси – Жуктоо

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси – Жүктѳѳ

Дем алыш күндөрү КЭУлардын документтерин кабыл алуусу боюнча СКДнин жарыясы

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыз кылуу жана миграция министрлиги, коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун документтерин өз убагында кабыл алууну камсыз кылуу үчүн, социалдык коргоо Департаменти 2022-жылдын 6, 7 – августунда деш алыш күндѳрү дагы саат 9.00дөн саат 18:00гө чейин  Бишкек шаары,  Тыныстанов көчөсү, 215, каб. 101 дареги боюнча долбоорлук сунуштарды кабыл алууну жүргүзүүсүн маалымдайт.

2022-2023 жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн гранттык комиссия боюнча тескеме

Тескеме  – Жүктөө

Тиркеме – Жүктөө

2022-2023 жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрдү аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиясынын курамына талапкерлердин резюмелери

Бустанова Д.

Джураева Л.

Салморбекова Р.Б.

Сапарбаева А.

Тойчуева М.

Цой Т.

Юсупова А.

Министрлик, 2022-2026-жылдарга карата Мамлекеттик социалдык заказ программасын жана 2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун жарыялайт

Тескеме – жуктоо

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планы – жуктоо

2022-2023-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына талапкерлерди тандоону кайрадан жарыялоо

2022-2023-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына талапкерлерди тандоону кайрадан жарыялоо – Жүктөө

2022-2023-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына талапкерлерди тандоо жөнүндө жарыя.

2022-2023-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына талапкерлерди тандоо жөнүндө жарыя – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылккалар