Posted in Талкуулоо

Кыргыз Республикасында калкты социалдык коргоо жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата Программасынын долбоору

КР калкты социалдык коргоо жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата Программасы 2020-2023-жылдарга карата программасын аткаруу боюнча Иш-чаралар планы 2020-2023-жылдарга карата программасын мониторингдөө үчүн негизги индикаторлордун…

Далее..... Кыргыз Республикасында калкты социалдык коргоо жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата Программасынын долбоору
Posted in Талкуулоо

2020 – 2022 жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын Долбоору

2020 – 2022 жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын Долбоору 5 – Тиркеме –Жүктөө 2020-2022-жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын…

Далее..... 2020 – 2022 жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын Долбоору