Долбоорлор

Азыркы учурга карата министрлик тарабынан төмөнкү долбоорлор боюнча иштеп жатат:

Дүйнөлүк Банк
Германиялык эл-аралык кызматташуунун коому (GIZ)
Европалык Уюм
БУУнун Дүйнөлүк Азык-түлүк Программасы (БУУ ДАП)
Пайдалуу
Ссылккалар