Мамлекеттик социалдык заказ

Мамлекеттик социалдык заказдын (МСЗ) маалыматтар базасы – Жүктөө
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программаны ишке ашыруу планы – Жүктөө
2019-2021-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ программасы – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ – Жүктөө