Мамлекеттик социалдык заказ

Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингтердин жыйнтыгы
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна ѳтүнмѳ берген КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказдын (МСЗ) маалыматтар базасы – Жүктөө
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программаны ишке ашыруу планы – Жүктөө
2019-2021-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ программасы – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ – Жүктөө