Мамлекеттик социалдык заказ

КР ЭСӨМ №46 2020 жылдын 10 сентябрындагы ТоктомуЖуктөө

2020-жылга мамлекеттик социалдык заказдын программасын ишке ашыруу планы – Жуктөө

2020-2021-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн гранттык комиссия боюнча тескеме

2020-2021 жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрү аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиясынын курамына талапкерлердин резюмелери

Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингтердин жыйнтыгы
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна ѳтүнмѳ берген КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказдын (МСЗ) маалыматтар базасы – Жүктөө
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программаны ишке ашыруу планы – Жүктөө
2019-2021-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ программасы – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ – Жүктөө