Министр

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

Жогорку –экономикалык жана юридикалык.

2003-ж. Кыргыз Мамлекеттик Улуттук университети, юридика факультети, адистиги «Укук таануу»;

2001-ж. Россия федерациясынын Федералдык Коопсуздук Кызматынын квалификацины жогорулатуу курсу;

1997-ж. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук Мамлекеттик комитети;

1995-ж. Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети, экономика жана менеджмент факультети, «Каржы жана насыя» адистиги

Тилдерди билүүсү:

Кыргыз тили-өз тили,орус тили-эркин, англис тили-орто, араб тили-сөздүк менен.

2009-2010-ж.ж. Кыргыз Республикасынын салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитети;

1997-2009-ж.ж. Улуттук коопсуздук кызматы;

1995-1997-ж.ж. Кыргыз Республикасынын Каржы жана экономика министрлиги, жетектөөчү адис;

1995-ж. Бишкек шаарынын Свердлов райондук каржы бөлүмү, бюджет боюнча жетектөөчү адис.

2011-2015-ж.ж. Кыргыз Республикасынын жогорку Кеңешинин депутаты, экономика жана фискалдуу саясат Комитетинин төрагасынын орун басары.

Кыргыз Республикасынын “Ардак грамотасы”, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин “Ардак грамотасы”, КМШ нын Парламент аралык ассамблеясынын Күмүш медалы.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин, Коргоо министрлигинин, Мамлекеттик салык кызматынын, Мамлекеттик Бажы кызматынын жана башка мамлекеттик органдардын, бейөкмөттүк уюмдардын  ардак грамоталары жана ведомстволук сыйлыктарынын ээси.

2011-2017-жылдары республикалык гезит-журналдары жана интернет басылмалар тарабынан “Жылдын депутаты”,”Жылдын мыкты адамы”, “Жылдын патриоту” наамдарына ээ болгон.

Кабыл алуу кундору: Шейшемби 10.00 – 12.00

Министр:

 – Министрликтин ишине жалпы жетекчилик кылат;

 – өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарга, тескемелерге жана башка документтерге кол коёт;

– аймактык, ведомстволук бөлүмдөрдүн жана мекемелердин чыгымдар сметасын бекитет;

– Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Министрликтин милдеттерин жана функцияларынн өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн;

– министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн  негиз болуп саналбайт;

– Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жана Министрликтин мекемелеринин штаттык ырааттамасын бекитет;

– Министрликтин борбордук аппараты, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрү  жана Министрликтин мекемелери жөнүндө жоболорду бекитет;

 – статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотууга макулдугун берет;

– Кыргыз Республикасынын номенклатурасына кирген ведомстволук мекемелердин жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

– мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым  укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген тармактык саясат маселелери боюнча айрым функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

– министрдин орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

– Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, Министрликтин  ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн жетекчилерин жана орун басаларын белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

– Мнистрликтин кызматкерлерине сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

– Министрлик системасынын кызматкерлери сөзсүз аткарышы керек болгон буйруктарды чыгарат;

– Министрликтин кызматкерлеинин өкүлдүк органы менен жамааттык келишимге кол коет;

– белгиленген тартипте Министрликтин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

 – белгиленген тартипте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коет;

– Министрликтин кызматкерлерине сый акы төлөөнү   жүзөгө ашырат;

– Министрликтин системасында өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, ардак наамдарды ыйгарууга белгиленген тартипте көрсөтөт;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарга э;

– Министрликке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жооп берет.