Министрдин биринчи орун басары

Солтонбекова Ализа Карыпбековна

1978-жылы 5-апрелде Бишкек шаарында төрөлгөн.

Билими жогорку.

1999-жылы Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы экономикалык техникумун “өндүрүштүк ишканалардын финансысы” адистиги боюнча артыкчылык менен аяктаган, 2005-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин “финансы жана кредит” адистиги боюнча артыкчылык менен аяктаган, 2011-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы башкаруу академиясын “менеджмент” адистиги боюнча аяктаган, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы дипломатиялык академиясын “эл аралык мамилелер” адистиги боюнча аяктаган. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси.

Эмгек жолу:

1995-1998-жж. – Н. Биримкулов атындагы орто мектебинин мугалими.

1999-2003-жж. – Ивановка айылындагы №1 орто мектебинин мугалими.

2003-2004-жж. – Ысык-Ата районунун Ивановка айыл өкмөтүнүн жаштар комитетинин төрайымы, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча адис.

2004-2008-жж. – Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын башкы адиси.

2008-2010-жж. – Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары.

2012-2017-жж. – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратында каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы.

2017-2018-жж. – Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык суроолор боюнча орун басары.

2018-2020-жж. – Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары.

Министр:

 – Министрликтин ишине жалпы жетекчилик кылат;

 – өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарга, тескемелерге жана башка документтерге кол коёт;

– аймактык, ведомстволук бөлүмдөрдүн жана мекемелердин чыгымдар сметасын бекитет;

– Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Министрликтин милдеттерин жана функцияларынн өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн;

– министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн  негиз болуп саналбайт;

– Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жана Министрликтин мекемелеринин штаттык ырааттамасын бекитет;

– Министрликтин борбордук аппараты, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрү  жана Министрликтин мекемелери жөнүндө жоболорду бекитет;

 – статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотууга макулдугун берет;

– Кыргыз Республикасынын номенклатурасына кирген ведомстволук мекемелердин жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

– мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым  укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген тармактык саясат маселелери боюнча айрым функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

– министрдин орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

– Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, Министрликтин  ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн жетекчилерин жана орун басаларын белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

– Мнистрликтин кызматкерлерине сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

– Министрлик системасынын кызматкерлери сөзсүз аткарышы керек болгон буйруктарды чыгарат;

– Министрликтин кызматкерлеинин өкүлдүк органы менен жамааттык келишимге кол коет;

– белгиленген тартипте Министрликтин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

 – белгиленген тартипте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коет;

– Министрликтин кызматкерлерине сый акы төлөөнү   жүзөгө ашырат;

– Министрликтин системасында өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, ардак наамдарды ыйгарууга белгиленген тартипте көрсөтөт;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарга э;

– Министрликке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жооп берет.