Туруктуу өнүгүүнүн максаттары

2019-жылдын 10-декабрында Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсун өткөрүү боюнча конкурстук комиссиянын отуруму болуп өттү.

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсу (мындан ары – Конкурс)  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2019-жылдын 13-сентябрындагы №541 буйругунун 4-пунктуна ылайык, туруктуу өнүгүүнүн…

2020-жылдын 16-январында министрдин орун басары А. Солтонбекова Кыргызстан аялдарынын ӨЭУнын Форумунун төрайымы Н. Джанаева менен жумушчу жолугушуусу болду.

Жолугушууда УЫСтин 5-максатын “Бардык аялдар жана кыздардын гендердик теңдигин камсыз кылуу жана ыйгарым укуктарын  кеңейтүү”, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине басым жасоо менен, жазууда…

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин (УЫС) долбоорун даярдоо боюнча социалдык маселелер, анын ичинде региондорду өнүктүрүү боюнча жумушчу топтун кезектеги отуруму өткөрүлдү

2020-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу боюнча (ТӨМ 1, 2, 3, 4, 5, 17) Улуттук ыктыярдуу серептин (УЫС) долбоорун даярдоо боюнча социалдык…

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын логотибинин эскизин иштеп чыгуунун конкурсу тууралуу жобо

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү Министрлигинин 2019-жылдын «16» октябрындагы №126 жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2019-жылдын «16» октябрындагы №55 биргелешкен буйругуна тиркеме  Кыргыз Республикасында…