Жетекчилик

Министрдин орун басары

Эмгекти төлөө жана коргоо, эмгек мамилелери, социалдык өнөктөштүк, калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү багыттарын координациялайт.

Эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө  мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди жүргузөт.

Министрликтин укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгын жана гуманитардык жардам секторун көзөмөлдөйт

Кабыл алуу кундору: Күн сайын 09:00 – до 18:00

Министрдин орун басары

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, улгайган жарандарга, үй-жайсыздарга, турмуштук оор кырдаалда турган адамдарга мамлекеттик жана социалдык кызматтарды көрсөтүү жана өнүктүрүү маселесин жүргүзөт.

Гендер маселелери, анын ичинде үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча бөлүмдү көзөмөлдөйт

Кабыл алуу кундору: Күн сайын 09:00 – до 18:00

Министрдин орун басары

Министрликтин системасындагы мамлекеттик жөлөкпулдарды, социалдык кепилдиктерди жана акчалай компенсацияларды төлөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик каражаттардын максаттуу колдонулушуна контроль жүргүзөт.

Ата-энесинин кароосуз калган балдарды коргоо жана турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча саясатты ишке ашыруу механизмдерин иштеп чыгууну координациялайт.

Кабыл алуу кундору: Күн сайын 09:00 – до 18:00

Пайдалуу
Ссылккалар