Жетекчилик

Адиев Каныбек Маматбекович

Статс-катчы

Кадрлык маселелерди, административдик жана уюштуруучулук камсыздоо маселелерин, алдыңкы башкаруу технологияларын киргизүүнү: стратегиялык менеджмент, электрондук документтерди жүргүзүү жана электрондук өкмөт, борбордук аппаратты күтүүгө чыгымдарды каржылоону, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган ведомстволук мекемелердин административдик чыгымдарын, Министрликтин системасындагы кызматкерлердин айлык акысын, коррупциянын алдын алуу маселеси боюнча ыйгарым укуктуунун ишин жана сатып алуулар секторунун ишин жүргүзөт

Токтосартов Камалдин Акунович

Министрдин орун басары

Эмгекти төлөө жана коргоо, эмгек мамилелери, социалдык өнөктөштүк, калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, адам сатууну жана балдар эмгегинин эң начар формаларын болтурбоо боюнча саясатты ишке ашыруу механизмдерин иштеп чыгууну координациялайт.

Эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө  мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди жүргузөт.

Министрликтин укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгын жана гуманитардык жардам секторун көзөмөлдөйт

Алыбаева Жаныл Ишенбековна

Министрдин орун басары

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, улгайган жарандарга, үй-жайсыздарга, турмуштук оор кырдаалда турган адамдарга мамлекеттик жана социалдык кызматтарды көрсөтүү жана өнүктүрүү маселесин жүргүзөт.

Гендер маселелери, анын ичинде үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча бөлүмдү көзөмөлдөйт

Солтонбекова Ализа Карыпбековна

Министрдин орун басары

Министрликтин системасындагы мамлекеттик жөлөкпулдарды, социалдык кепилдиктерди жана акчалай компенсацияларды төлөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик каражаттардын максаттуу колдонулушуна контроль жүргүзөт.

Ата-энесинин кароосуз калган балдарды коргоо жана турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча саясатты ишке ашыруу механизмдерин иштеп чыгууну координациялайт.