Русский

Кыргыз Республикасынын

Эмгек жана социалдык ɵнүгүү министрлиги

Бул маалымат ресурсу мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмүн алдын ала эсептөө процессин берет


Калькулятор
Ай сайын берилүүчү "үй-бүлөгө көмөк" жөлөкпулун эсептөө Ачуу
Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду эсептөө Ачуу
Женилдиктердин ордуна берилүүчү акчалай компенсацияны эсептөө Ачуу
Жумушсуздук боюнча жөлөкпулду эсептөө Ачуу
Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду эсептөө Ачуу