2019-жылдын 1-июлуна карата социалдык тѳлѳмдѳр боюнча Ысык – Ата РСКБ маалыматы

Төлөмдөрдүн аталышы Адамдын саны Республикалык бюджеттен каржыланды (миң.сом) Эскертүү
1.  «Үй бүлѳгѳ кѳмѳк» (ҮБК) жѳлѳк пул 412 үй бүлѳ
(1439 бала)
5870,3
2. Социалдык жѳлѳкпул 2874 41662,8
3. Ар айдагы кошумча социалдык жѳлѳкпул 3 67,0
4.  Бир жолку төлөм «Балага суйунчу» 1552 7372,0 (291 үй бүлѳ. 2018 ж.)
5. Женилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсациясы 1758 19337,4
6. өмүр бою ай сайын берилүүчү стипендиясы 4 93,1
7. өмүр бою берүлүүчү стипендияга үстөк 4 217,2
8.  9 Мага карата бир жолу жана жыл сайын берилүүчү төлөм 29 410,7
9. Ооганистандан чыгышын 30-жылдыгына карата бир жолку акчалай тѳлѳм 155 775,0
10. Кош бойлуулук, төрөт боюнча жөлөкпул 134 525,7
11. Каза болгон адамдын сөөгүн жашырууга жөлөкпул 68 177,5
12. Жеке ассистентин тейлѳѳ кызматы 189 4341,9  -ПА-3572,1
-Патент-271,1
-камсыздандыруу  полисинин-498,7
13. Акы төлөнүүчү коомдук  жумуштар 104 166,1
14. Кесипке окутуу жана кайра окутуу. 46 227,9
15 кабыл алуучу (фостердик) үй-бүлөнүн тейлѳѳ кызматы 1 7,8
Бардыгы 81880,0 Өткөн 2018-жылдын тийиштүү мезгили менен салыштырганда  36.5% жогорулаган

2019-жылдын 1 июлуна  карата  кѳрсѳтүлгѳн кызмат  боюнча маалымат.

Кѳрсѳтүлгѳн кызматтын аталышы  Адамдын саны Эскертүү
1. Берилди:

Майыптык араба

13  96,9 миң.сом суммасында
2. санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомо 50 589,2 миң.сом суммасында
3. социалдык мекемеге жолдомо 13
4. социалдык кызматкерлердин үйүндө тейлөө кызматы 457 35 соц. кызматкер тейлейт
5. ҮБИЖК

БКЖИП

толтурулду

1

30

6. Туулгандыгы тууралуу күбѳлүктѳр кабылына келтирилди 24
7. Камкорчуулукка ѳткѳрүлгѳн балдар 17
8. Уул (кыз) асырап алынган балдар 19
9. Жумушка орноштурулду 317
Пайдалуу
Ссылккалар