Ведомстволук бөлүмдөр

Социалдык камсыз кылуу департаменти
Бишкек шаары, Тыныстанова көч. /215

Базарбаев Нурдоолот Сатыбекович
Телефон: 996(312)62-45-07

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси
 Бишкек шаары, Кривоносова көч. 208

Жунушов Утан Каамытбекович
Телефон: 996(312)21-11-25

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо борбору
Бишкек шаары, Кривоносова көч./208

Калдыбаева Салика Калыгуловна
Телефон: 996(312)21-10-26

Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч./144-а

Акбаева Жаныл Турдубековна
Телефон:996(312)30-10-80

Пайдалуу
Ссылккалар