Жетекчилик

Министрдин биринчи орун басары – Ж. Б. Рысбекова

Министрдин орун басары – Мамат уулу Чынгызбек

Министрдин орун басары – Дарманкул уулу Бакыт

Пайдалуу
Ссылкалар