Жетекчилик

Министрдин биринчи орун басары – Н. С. Базарбаев

Миграция маселелерин, жарандарды чет өлкөдө ишке орноштурууну көзөмөлдөйт.

Министрдин орун басары – Ж. А. Полотова

Эмгек маселелерин, калкты иш менен камсыз кылууну, мамлекеттик социалдык колдоону көзөмөлдөйт.

Министрдин орун басары – Ж. И. Алыбаева

Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо, гендердик саясат, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга жана улгайган жарандарга социалдык кызматтарды көрсөтүү маселелерин көзөмөлдөйт

Министрдин орун басары – У. Б. Чаначев

Санариптештирүү, эл аралык кызматташуу, укуктук камсыздоо маселелерин көзөмөлдөйт.

Пайдалуу
Ссылккалар