Мамлекеттик социалдык заказ

2024-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси.

Тиркеме

2023-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун кайрадан жарыяланган конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси.

2023-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына  ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси

2023 – жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси

2023-жылы коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо боюнча гранттык комиссиянын курамын өзгөртүү жөнүндө тескеме – Жуктоо

2023-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси – Жуктоо

Дем алыш күндөрү КЭУлардын документтерин кабыл алуусу боюнча СКДнин жарыясы

Дем алыш күндөрү КЭУлардын документтерин кабыл алуусу боюнча СКДнин жарыясы

КР ЭСКММ №2 2021 жылдын 16 ноябрындагы ТескемесиЖуктөө

2021-жылга мамлекеттик социалдык заказдын программасын ишке ашыруу планы – Жуктөө

2020-2021-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн гранттык комиссия боюнча тескеме

2020-2021 жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрү аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиясынын курамына талапкерлердин резюмелери

Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингтердин жыйнтыгы
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун утуп алган КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна ѳтүнмѳ берген КЭУлардын тизмеси – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказдын (МСЗ) маалыматтар базасы – Жүктөө
2019-жылга мамлекеттик социалдык заказ боюнча программаны ишке ашыруу планы – Жүктөө
2019-2021-жылдарга мамлекеттик социалдык заказ программасы – Жүктөө
Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ – Жүктөө
Пайдалуу
Ссылкалар