Нормативдик-укуктук база

Иш менен камсыздоого көмөктөшүү

Мамлекеттик жөлөк пулдарды берүү маселесин жөнгө салган укуктук ченемдик актылар

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) “үй-бүлөгө көмөк” – ай сайын жөлөкпул алууга жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) муктаждыгын аныктоо тартиби жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана шаар мэрияларынын алдындагы Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөө жана төлөө жөнүндө жарандардын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча комиссия тууралуу ЖОБО

КР МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө

КР ӨТ “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу

Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөөгө кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөө тартиби жөнүндө ЖОБО

Бала төрөлгөндө “балага сүйүнчү” бир жолку төлөмүн берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоого кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо тартиби жөнүндө Жобого усулдук көрсөтмөлөр

Убактылуу эмгекке жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпуладрды жөнгө салган укуктук ченемдик актылар

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому 2023-жылдын 22-марты № 151 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 “Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10 – февралындагы № 85 токтому менен бекитилген, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине (тизмегине) киргизилген КРЭСКММ тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө буйрук

11-иш күнүнөн тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду борборлоштурулган төлөө жөнүндө буйрук

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө Усулдук көрсөтмөлөрдү жана Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө Усулдук көрсөтмөлөрдү бекитүү жөнүндө Токтом

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу КР Өкмөтүнүн Токтому

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

2018 -жылдын 18-сентябрындагы №434 – Токтомунун ишке ашыруу жөнүндөгү 2018-ж. 23-ноябрындагы №84- Буйрук

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду төлөөгө юридикалык жактын өтүнмөсү

Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду төлөө боюнча юридикалык жактын Өтүнмөсү

Балдарды коргоо маселесин жөнгө салган укуктук ченемдик актылар

Гендердик саясатты жөнгө салган укуктук ченемдик актылар

Ден соолугунун мумкунчулуктору чектелген адамдардын жана улгайган жарандардын маселесин жонго салган укуктук ченемдик актылар

 “Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү ” мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ

“Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү” мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик peгламентин бекитүү жөнундө буйрук

2023-2030 жылдарга Кыргыз Республикасындагы майыптыгы бар адамдар калктын башка аз мобилдүү топтору үчүн “Жеткиликтүү өлкө” мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө токтом

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коронавирустук инфекция боюнча өзгөчө кырдаалдын шартында протездоого жана реабилитациялоого кабыл алууну кайра баштоо жөнүндө Буйругу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө

Майыптардын укуктары жөнүндө конвенция

Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасындагы улгайган жарандар жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2019-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш-чаралардын планын бекитүү жөнүндө

Кепилденген мамлекеттик минималдык социалдык стандарттар жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

КР ӨКМӨТҮ ТОКТОМ Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнүн шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адам деп эсептөө жөнүндө жобо

Аймактык медициналык-социалдык эксперттик комиссиялар жөнүндө типтүү жобо

Мамлекеттик социалдык заказдын маселелери жөнүндө

Жарым-жартылай стационардык уюмдарда жана социалдык тейлөө мекемелеринде улгайган жарандарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарын бекитүү жөнүндө Токтому

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Токтому

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомолорду берүү тартиби жөнүндө Токтому

Жарым-жартылай стационардык уюмдарда жана социалдык тейлөө мекемелеринде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анын ичинде балдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарын бекитүү жөнүндө токтом

Үйүнө барып социалдык тейлөө жөнүндө типтүү жобону бекитүү туралуу токтом

Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын социалдык стационардык мекемелеринде турган адамдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтарга минималдык социалдык стандарттарды бекитүү жөнүндө Токтом

Эмгек маселесин жөнгө салган укуктук ченемдик актылар 

Жумушчу кесиптердин, кызмат орундарынын жана тарифтик разряддардын жалпы республикалык классификаторун бекитүү жөнүндө буйрук

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Калкты социалдык коргоо системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларынын эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Билим берүү системасынын кызматкерлеринин айрым категорияларына эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Социалдык чөйрөдө иштеген техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын кызматтык маяналарын бекитүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө

Утурумдук ыкма менен иштегендиги үчүн кошумча акы төлөө тартиби жана шарттары жөнүндө

Гуманитардык жардамды жөнгө салган укуктук ченемдик актылар

Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борборун жөнгө салган ченемдик укуктук актылар

Пайдалуу
Ссылкалар