2020-2021 жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун жеңүүчүлөрү аныктоо үчүн жарандык коомдон гранттык комиссиясынын курамына талапкерлердин резюмелери

Исаков Т.М.

Казакунова Г.К.

Мусаева А.

Сапарбаева А.Т.

Саргазаков М.Т.

Пайдалуу
Ссылккалар