2020-жылдын 1-сентябрына карата жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды алуучулардын саны 40,6 миң адамды түзгөн

2020-жылдын 1-сентябрына карата жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды алуучулардын саны 40,6 миң адамды түзгөн.

Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсациялар ай сайын 25 категориядагы жарандарга төлөнүп берилет. Акчалай компенсациялардын өлчөмү 1000 сомдон 7000 сомго чейин.

Республикалык бюджеттин эсебинен жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды төлөөгө жалпы суммасы 662,5 млн. сом акча каражаты каржыланган.

Пайдалуу
Ссылкалар