2020-жылдын үчүнчү кварталында жумушка орношууга арыз берген 406 ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдын ичинен 113 адам жумушка орношкон

2020-жылдын үчүнчү кварталында жумушка орношууга арыз берген 406 ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдын ичинен 113 адам жумушка орношкон.

73 жумушсуз ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адам кесиптик билим алууга жана 137 адам акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга жөнөтүлгөн.

Министрликтин маалыматы боюнча, 2020-жылдын 1-октябрына карата министрликтин облустук жана шаардык иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрүндө 652 ДМЧА катталган, алардын 315 аялдар.

Арыз берген бардык ден-соолгунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын психологиялык, физиологиялык жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн консультация алышат жана сурамжылоо өткөрүлөт, анткени көптөгөн бош кесиптердин айрым медициналык каршылыктары бар.

Пайдалуу
Ссылкалар