Дем алыш күндөрү КЭУлардын документтерин кабыл алуусу боюнча СКДнин жарыясы

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун документтерин өз убагында кабыл алууну камсыз кылуу үчүн, Социалдык камсыз кылуу Департаменти 2021-жылдын 18-19-декабрында деш алыш күндѳрү дагы саат 9.00дөн саат 18:00гө чейин  Бишкек шаары,  Тыныстанов көчөсү, 215, каб. 101 дареги боюнча долбоорлук сунуштарды кабыл алууну жүргүзөт.

Пайдалуу
Ссылкалар