Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 22 марттан 26 мартка чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде  Кыргызстандын 133 ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Биринчи жолу кайрылгандарды жана протездөөнун оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 2 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды.

Жуманын ичинде РПОБМде  200 жуп ортопедиялык бут кийим, 10 даана протездик-ортопедиялык буюмдары жана 28 даана корсет, бандаж, реклинатор буюмдары иштелип чыгарылды.

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ушул жумада Кытайдан 2022-жылдын      8-мартында келген жүк келип түшкөн, ал министрлер кабинетинин 2022-жылдын   11-мартындагы №131 токтому менен кайра бекитилген.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинде Нооруз майрамы өткөрүлдү.

Пайдалуу
Ссылккалар