Дем алыш күндөрү КЭУлардын документтерин кабыл алуусу боюнча СКДнин жарыясы

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыз кылуу жана миграция министрлиги, коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун документтерин өз убагында кабыл алууну камсыз кылуу үчүн, социалдык коргоо Департаменти 2022-жылдын 6, 7 – августунда деш алыш күндѳрү дагы саат 9.00дөн саат 18:00гө чейин  Бишкек шаары,  Тыныстанов көчөсү, 215, каб. 101 дареги боюнча долбоорлук сунуштарды кабыл алууну жүргүзүүсүн маалымдайт.

Пайдалуу
Ссылкалар