2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык, коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна келип түшкѳн коммерциалык эмес уюмдардын тизмеси – Жүктѳѳ

Пайдалуу
Ссылкалар