2022-жылга коомдук пайдалуу долбоорлодун конкурсунан жеңип чыккан КЭУлардын тизмесин бекитүү жөнүндө тескеме

2022-жылга коомдук пайдалуу долбоорлодун конкурсунан жеңип чыккан КЭУлардын тизмесин бекитүү жөнүндө тескеме – Жуктоо

Пайдалуу
Ссылкалар