2022-жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна КЭУлардан келип түшкөн коомдук пайдалуу долбоорлордун рейтингдик тизмеси

2022-жылга мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсуна КЭУлардан келип түшкөн коомдук пайдалуу долбоорлордун рейтингдик тизмеси – Жуктоо

Пайдалуу
Ссылкалар