Социалдык коргоо департаменти административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы Социалдык коргоо департаменти административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна  кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы Социалдык коргоо департаменти Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекеттик жарандык кызматтын кадрлар резервин түзүү жана анын иштеши жөнүндө” Жарлыгына ылайык жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун муниципалдык кызматы» 2022-жылдын                                 2-февралындагы № 24 ПОБнын  улук жана кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына Социалдык коргоо департаментинин кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт.

Конкурс төмөнкү этаптарды камтыйт:

– сынактын катышуучуларынын документтеринин мамлекеттик кызматчыларга коюлган талаптарга ылайык келүүсүн кароо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттикте талапкерлерди компьютердик тестирлөөдөн өткөрүү;

– аңгемелешүү

Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп бериши керек:

-укуктук, гуманитардык, социалдык, ошондой эле экономика жана башкаруу жаатындагы жогорку билим.

1) административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

– жогорку билим;

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

2) административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

– Жогорку билим;

– Иш стажына талап коюлбайт.

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар:

 1. I) Мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын улук административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн:

Жалпы мыйзамды билүү

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Мыйзамдарды билүү боюнча

7) Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси.

8) “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;

9) “Мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”;

10) «Калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө»;

11) “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө”;

12) «Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө».

      Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

13) 2009-жылдын 22-декабрындагы № 795 “Жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө”;

14) 2018-жылдын 29-июнундагы No 307 “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”;

15) 2013-жылдын 24-сентябрындагы № 522 “Камкорчулук жана көзөмөлчүлүк маселелери жөнүндө”;

16) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы No 137 буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жөнүндө жобо”.

Төмөнкулөрдү билүү:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдердин билүүсү;

– компьютердик сабаттуулукка жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү;

– файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

– тесттик, графикалык жана столдук редакторлор менен иштөө;

– маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана график түрүндө көрсөтүү.

Билгичтиги:

– маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

– маалымат алмашуунун жогорку ылдамдыгынын жана берилиштердин гетерогендүүлүгүнүн шарттарында маалымат базалары менен иштөө;

– статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматты иштеп чыгуу;

– эл алдында сүйлөө;

– жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо.

Көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

 • ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;
 • компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү.
 1. II) Мамлекеттик кызматтын кенже административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн:

Жалпы мыйзамды билүү

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Мыйзамдарды билүү боюнча

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:

4) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;

5) «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө»;

6) “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

7) 2009-жылдын 22-декабрындагы № 795 “Жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө”;

8) 2015-жылдын 27-октябрындагы №733 “Балдарды Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет өлкөлүк жарандарга асыроого (асырап алууга) берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”.

Төмөнкулөрдү билүү:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү;

– компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

– файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

– тесттик, графикалык жана столдук редакторлор менен иштөө.

– маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө көрсөтүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо.
 • командада иштөө.

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылууга тийиш:

 – жеке арыз;

– жеке эсепке алуу баракчасы

– резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен)

автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;

– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

 – илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

 – паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлүшү керек).

Арыз берүүнүн акыркы мөөнөтү: 2023-жылдын 10-апрелинен 22-апрелине чейин.

Документтер папкага салынып толук версиясы менен Бишкек шаары, Московская көчөсү 194, № 206 кабинет дарегиндеги Социалдык коргоо департаменти саат 9:00дөн 18:00гө чейин кабыл алынат.

 Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыңыз:

 (0312) 31-25-05; 0772-90-32-48

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар ачык конкурска катыша алышпайт.

Пайдалуу
Ссылкалар