Бөлүмдөрдүн түзүлүшү

Мамлекеттик социалдык төлөмдөр боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Мамлекеттик жөлөкпулдар бөлүмү
Социалдык паспортоштуруу сектору
Үй-бүлө жана балдарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Үй-бүлө жана балдарды социалдык коштоо сектору (жетекчисиз )
Гендердик саясат жана үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча чечимдерди даярдоо бөлүмү
Укуктук камсыздоо жана экспертиза бөлүмү
Эмгек чөйрөсүндө чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Эмгек бөлүмү
Профессионалдык стандарттарды өнүктүрүү сектору 
Иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Бюджеттик пландаштыруу жана каржылоо башкармалыгы
Бюджетти пландаштыруу бөлүмү
Каржылоо бөлүмү
Миграция маселери боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Миграциялык саясат бөлүмү
Кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмү
Чет өлкөлүк  жарандар менен иштөө бөлүмү
Диаспоралар жана мекендештер менен иштөө бөлүмү
Эл аралык кызматташуу жана гуманитардык жардам бөлүмү
Чечимдерди көзөмөлдөө жана административдик камсыздоо башкармалыгы 
Майыптыгы бар жана улгайган жарандарга чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Социалдык кызматтарды өнүктүрүү сектору
Сатып алууларды уюштуруу жана техникалык тейлөө бөлүмү
Стратегиялык пландаштыруу бөлүмү
Адам ресурстарын өнүктүрүү жана уюштуруу иштер башкармалыгы
Мониторинг бөлүмү
Пайдалуу
Ссылкалар