Бөлүмдөрдүн түзүлүшү

Эмгек жана активдүү чараларды өнүктүрүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгы
Иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмү
Эмгек бөлүмү
Кош бойлуулук, төрөт жана расымдык социалдык кепилдиктер сектору
Аз камсыз болгон үй-бүлө жана балдарга социалдык кепилдиктер сектору
Санариптик өнүктүрүү жана сатып алууну уюштуруу башкармалыгы
ДМЧА жана улгайган жарандарга карата чечимдерди даярдоо башкармалыгы
ДМЧА жана улгайган жарандарга кызматтарды өнүктүрүү боюнча бөлүмү
ДМЧА жана улгайган жарандардын социалдык кепилдиктери боюнча бөлүмү
Үй-бүлө жана балдарга кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгы
Гендердик саясат саясат жана үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоону координациялоо бөлүмү
Чечимдердин аткарылышын контролдоо башкармалыгы
Бюджетти пландаштыруу бөлүмү
Каржылоо бөлүмү
Документтик камсыздоо жана административдик колдоо бөлүмү
Уюштуруу иштери сектору

Укуктук камсыздоо башкармалыгы
Миграция маселелери боюнча башкармалыгы
Миграциялык саясат бөлүмү
Кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмү
Чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмү
Диаспоралар жана мекендештер менен иштөө бөлүмү

Эл аралык кызматташуу жана гуманитардык жардам бөлүмү
Стратегиялык пландаштыруу бөлүмү
Адам ресурстарын өнүктүрүү бөлүмү

 

 

 

 

 

Пайдалуу
Ссылккалар