Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууда айымдардын ролу жөнүндө 1325-резолюциясын аткаруу боюнча ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Пайдалуу
Ссылкалар