КР төртүнчү мезгилдүү баяндамасына карата Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция боюнча БУУнун комитетинин корутунду сунуштамаларын ишке ашыруунун иш-аракеттер ПЛАНЫ

Пайдалуу
Ссылкалар