Ишке орноштуруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү

Аткаруу жол-жоболорун өткөрүүнүн тартиби:

Сиздин кийинки кадамыныз?

Тейлөө акысыз көрсөтүлөт

Алуучулар категориясына укуктуу:

  1. иштин түрүн, кесипти (адистикти), эмгектин түрүн жана мүнөзүн тандоо эркиндиги;
  2. иш менен камсыз кылуучу мамлекеттик кызматтын органдарынын ортомчулугу менен ылайыктуу жумуш тандоого жана ишке орношууга көмөктөшүү;
  3. ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жолдомосу боюнча кесиптик багыт берүү, кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча акысыз кызмат көрсөтүүлөрдү алуу.

Кызмат менен камсыз кылуунун натыйжасы

Иш менен камсыз кылуу

Кызмат берилет:

Иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү башкармалыгы

Кызматты кантип алса болот?

Жеке

Наркы жана төлөө ыкмасы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Дайыма

Алуучулардын категориялары 

Иш издөөчү жарандар

Кызмат менен камсыз кылуунун натыйжасы   

Иш менен камсыз кылуу

Пайдалуу
Ссылкалар