Кабылдама

Кыргыз Республикасынын Социалдык коргоо министрлигинин жетекчилигинин
жума сайын кабыл алуу күндөрүнүн
тиркемеси

Кызмат орду

Кабыл алуу күндөрү

МинистрШейшемби 10.00 – 12.00
Статс-катчы

Күн сайын 09.00 – 18.00

Түшкү тамак 12.30 – 13.30

Министрдин орун басарлары

Күн сайын 09.00 – 18.00

Түшкү тамак 12.30 – 13.30