Кабылдама

Кыргыз Республикасынын Социалдык коргоо министрлигинин жетекчилигинин
жума сайын кабыл алуу күндөрүнүн
тиркемеси

Кызмат орду

Кабыл алуу күндөрү

Министр

Шейшемби 10.00 – 12.00

Министрдин орун басарлары

Күн сайын 10.00 – 17.00

Түшкү тамак 12.30 – 13.30