Социалдык камсыз кылуу департаменти байланыш телефондор

Кызмат орду

Байланыш телефондор

Директор

624543

Директордун орун басары

300167

Социалдык колдоо бөлүмү

900581, 300488

Социалдык тейлөө бөлүмү

300470, 300186

Ыкчам эсеп бөлүмү

900587, 300799

Административдик жана уюштуруу бөлүмү

900590, 900582

Пайдалуу
Ссылккалар