Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10 – февралындагы № 85 токтому менен бекитилген, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине (тизмегине) киргизилген КРЭСКММ тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө буйрук

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10 – февралындагы № 85 токтому менен бекитилген, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине (тизмегине) киргизилген Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө буйрук – Жүктөө

Тиркеме -1

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөгөлөргө) “ үй-бүлөгө көмөк” жөлөкпулу дайындоо боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жол-жобону аткаруунун схемасы (алгоритм) – Жүктөө

Тиркеме – 2

«11-иш күнүнөн тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүү» мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча жол-жоболорду аткаруу схемасы (алгоритм) – Жүктөө

Тиркеме -3

«Расымдык жөлөкпул (сөөк коюуга) берүү» мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча жол-жоболорду аткаруу схемасы (алгоритми) – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылкалар