Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин, анын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнундө буйрук

Жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнундө буйрук Жүктөө
I-Бөлүм. Билим берүү тармагында Жүктөө
II – Бөлүм. Социалдык чөйрөдө Жүктөө
III – Бөлүм. Каттоо, маалымдама, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана жуп нускаларын берүү тармагында Жүктөө
IV – Бөлүм. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза тармагында Жүктөө
V-Бөлүм. Маалымат берүү тармагында Жүктөө
Пайдалуу
Ссылкалар