Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тутумунда коррупциялык тобокелдиктер бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмесин бекитүү тууралуу буйрук

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тутумунда коррупциялык тобокелдиктер бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмесин
бекитүү тууралуу буйрук – жүктөө

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тутумунда коррупциялык тобокелдиктер бар учурлардын жана   кырдаалдардын тизмеси – жүктөө

 

 

 

Пайдалуу
Ссылкалар