Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоого кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо тартиби жөнүндө Жобого усулдук көрсөтмөлөр

Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөөгө кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөө тартиби жөнүндө жобого Усулдук
көрсөтмөлөрдү бекитүү жөнүндө Буйрук – Жүктөө

Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоого кайрылуу тартиби жана мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо тартиби жөнүндө Жобого УСУЛДУК КӨРСӨТМӨЛӨР – Жүктөө

Тиркеме 1 – Жүктөө

Тиркеме 2 – Жүктөө

Тиркеме 3 – Жүктөө

Тиркеме 4 – Жүктөө

Тиркеме 5 – Жүктөө

Тиркеме 6 – Жүктөө

Тиркеме 7 – Жүктөө

Тиркеме 8 – Жүктөө

Тиркеме 9 – Жүктөө

Тиркеме 10 – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылккалар