Программалык негизде 2023-2027-жылдарга КР ЭСКММнин бюджеттик чыгашаларынын орто мөөнөттүү стратегиясынын долбоору

2023-2027-жылдарга бюджеттик программалардын жана чаралардын түзүмү – Жүктөө

2023-2027-жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик программалардын каржылоосун талдоо – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылкалар