Социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат

2023-жылдын 1-январына карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

2023-жылдын 1-мартына карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

2023-жылдын 1-апрелине карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

2023-жылдын 1-майына карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

2023-жылдын 1-июнуна карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

2023-жылдын 1-июлуна карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат- Жүктөө

2023-жылдын 1-августуна карата социалдык стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар боюнча маалымат – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылкалар