11-иш күнүнөн тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду борборлоштурулган төлөө жөнүндө буйрук

Буйрук – Жүктөө

1-тиркеме 11-иш күнүнөн тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду борборлоштурулган негизде төлөө тартиби – Жүктөө

2-тиркеме Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду төлөөгө юридикалык жактын өтүнмөсү –Жүктөө

Пайдалуу
Ссылкалар