Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингтердин жыйнтыгы

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамын жана 2017-жылдын 15-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 814 “Мамлекеттик социалдык заказдын маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну контролдоо, мониторингдөө жана баалоо тартибин ишке ашыруу максатында мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырган 53 борборунда мониторинг жүргүзүлгөн.

Жүргүзүлгөн мониторингтердин жыйнтыгы менен  аналитикалык маалымкат даярдалган.

МОНИТОРИНГ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ- ЖҮКТӨӨ

Пайдалуу
Ссылкалар