Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө маалымат

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-январына карата маалыматы – Жүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-февралына карата маалыматыЖүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-мартына карата маалыматы Жүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-апрелине карата маалыматы – Жүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-майына карата маалыматы – Жүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-июнуна карата маалыматы – Жүктөө

Социалдык кызматкерлердин саны жана үйүндө тейлөөгө алынган кызмат алуучулардын саны жөнүндө 2023-жылдын 1-июлуна карата маалыматы – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылкалар