Жөлөкпулду алуу үчүн кандай документтерди берүү зарыл?

- сөөк коюуга жөлөкпул төлөө жөнүндө арыз;

- каза болгондук жөнүндө маалымкат (түп нускасы) жана турган аймагына карабастан, мамлекеттик каттоо актылары (ЗАГС) тарабынан берилген кайтыш болгондук жөнүндө каза болгондук жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

- кайтыш болгон адамдын үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө жана анын акыркы жашаган жеринен маалымкат;

- арыз ээсинин жашаган (катталган) жерин көрсөтүү менен анын (сөөктү жерге жашырган адамдын) ким экенин тастыктаган документтин көчүрмөсү;

- каза болгон адамдын фамилиясын, аты-жөнүн, жашаган жерин жана арыз берүүчүнүн фамилиясын, аты-жөнүн көрсөтүү, расымдык кызмат көрсөтүүлөр агенттигинен же айыл өкмөтүнөн, үй жана кварталдык комитеттен сөөк коюу фактысын ырастаган маалымкат.

- айрым учурларда кошумча түрдө башка документтер да берилет