Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жөнүндө билдирүү

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги төмөндөгү долбоорлорду иштеп чыгуу жөнүндө билдирет:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ “Бийик тоолуу шарттарда жана барууга кыйын алыскы аймактарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө” Долбоору – Жүктөө

 “Бийик тоолуу шарттарда жана барууга кыйын алыскы аймактарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ – Жүктөө

“Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын зоналарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун жаңы редакциясына карата САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА – Жүктөө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ «Эмгекти коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Долбоору – Жүктөө

«Эмгекти коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ – Жүктөө

«Эмгекти коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА – Жүктөө

 

 

Пайдалуу
Ссылккалар