Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2015-жылдын 26-октябрына чейин 2013-2014 жылдар үчүн Ч.Т. Айтматов атындагы Кыргызс Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгына төмөнкү позициялар боюнча документтерди кабыл аларын жарыялайт

Категория: 
Жарнама

Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2015-жылдын 26-октябрына чейин 2013-2014 жылдар үчүн Ч.Т. Айтматов атындагы Кыргызс Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгына төмөнкү позициялар боюнча документтерди кабыл аларын жарыялайт:

 • адабият жаатындагы мыкты чыгармалар үчүн;
 • журналистика жана телекөрсөтүү жаатындагы мыкты чыгармалар үчүн;
 • музыкалык өнөрдүн мыкты чыгармалы жана аткаруучулук чеберчилик үчүн;
 • көркөм искуствонун мыкты чыгармалы (живопись, скультура, графика, декоративдик-

колдонмо жана монументтик искуство) үчүн;

 • шаар курулушу, арихитектура менен дизайн жаатында жаатында ишке ашырылган мыкты

долбоорлор үчүн;

 • театр жана цирк искуствосунун мыкты чыгармалары үчүн;
 • кина жаатындагы мыкты жетишкендиктер (сценалык, композиторду, режиссердук,

оператордук жана актердук иштер) үчүн;

 • илим жана жаны технологиялар жаатындагы мыкты иштер үчүн;
 • экономика, бизнес менен меценаттык жаатындагы мыкты жетишкендиктер үчүн;
 • спорт жаатындагы мыкты жетишкендиктер үчүн;
 • жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы үчүн (лидердик

позициялардыээлеген жаш жарандарга);

Жамааттык талапкерлерди көрсөтүүдө кат менен кошо ар бир талапкердин көрсөтүлүүчү

ишти жаратууга катышканы жөнүндө маалымат берилет.

                Көрсөтүү жөнүндөгү сунуш кат менен бирге сөзсүз түрдө төмөнкү документтер берилиши керек:

 • чыгармачыл союздун башкармасынын ж.б. чогулушунун, жыйынынын протоколу;
 • кыскача өмүр баян (4х6 өлчөмүндөгү 2 фотосүрөт);
 • ар бир талапкерге чыгармачылык мүнөздөмө;
 • сыйлыктары жөнүндөгү документтердин көчүрмөлөрү;
 • иштин кыска (эки беттен ашпаган) аннотацияс.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө диплом, атайын белектер жана 40 миң сом өлчөмүндө акчалай

сыйлык тапшырылат.

                Изденип алуучулардын жаш курагы 35 жаштан жогору болбоосу керек.

                Сынакка катышуу үчүн тийиштүү материалдар Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде кабыл алынат.

                Маалыматтарды www.jashtar.org сайтынан алсаңыздар жана (0312) 300-314, (0312) 300-186 телефондоруна кайрылсаңыздар.