Көңүл буруңуздар!!!

Урматтуу юридикалык жана жеке жактар!!!

2021-жылдын 15-мартынан тартып 1-майга чейин  Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети менен биргеликте чарба жүргүзүүчү субъектерди СУРАМЖЫЛОО иштери жүргүзүлөт (юридикалык, физикалык, жеке ишкердик боюнча). Сурамжылоонун максаттары:

  1. Бишкек шаарынын кесиптик түзүмдөрдөгү квалификациалык жумушчу күчтөрүн анализдөө;
  2. Кесиби жана квалификациясы боюнча квалификациалык жумушчу күчтөрүнө күтүлүп жаткан сурамжылоого 2021-жылга эсептөө алуу жана 2023-жылга божомолдоо жүргүзүү;
  3. Квалификациалык жумушчу күчтөрүнүн кесиптер боюнча жетишпегендиги же болбосо көптүгүнүн анализи жана кесиптик-техникалык билим берүү мекемелерине пландаштырууга рекомендация даярдоо. 

СУРАМЖЫЛООНУН ЖҮРҮШҮНДӨ СИЗДЕРГЕ БЕРИЛГЕН БААРДЫК СУРООЛОРГО ЖООП БЕРҮҮҢҮЗДӨРДҮ СУРАНАБЫЗ!

Сиздерди кызыктырган суроолор боюнча Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Иш менен камсыз кылуу башкармалыгына кайрылсаңыздар болот, телефон номери: (312) 62-45-47

ЭМГЕК ЖАНА ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ
СОЦИАЛДЫК КЫЗМАТ