Көңүл бургула!
Урматтуу физикалык жана юридикалык жактар!!!

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана  социалдык өнүгүү министрлиги Улуттук статистикалык комитети, жергиликтүү бийлик органдары/Жалал -Абад облусунун райондук администрациясы менен биргеликте 2020-жылдын 15-июнунан 1-сентябрына чейин чарба жүргүзүүчү субьекттерден (физикалык, юридикалык, өз алдынча иштеген) сурамжылоо жүргүзөт. Сурамжылоонун максаты:

  1. Жалал-Абад облусундагы квалификациялуу жумушчу күчүнүн кесиптик түзүлүшүн анализдөө.
  2. 2021-жылга күтүлүп жаткан квалификациялуу жумушчу күчүнө болгон талапты, кесиптердин жана квалификациялардын кесилишинде эсептөө жана 2023-жылга карата божомолдор.
  3. Күтүлүп жаткан кесиптер боюнча квалификациялуу жумушчу күчүнүн жетишсиздигин же ашыкча болушун анализдөө жана кесиптик-техникалык окуу жайларына кабыл алууну пландоо боюнча сунуштарды даярдоо.

Сурамжылоо учурунда Сизге берилген бардык суроолорго жооп берүүңүздөрдү суранабыз.

Кызыктырган суроолор боюнча Сиз Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгына 0312 62 45 47 номери аркылуу кайрылсаңыз болот.

ЭМГЕК ЖАНА ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ
СОЦИАЛДЫК КЫЗМАТ