Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун жарыялайт

Категория: 
Жарнама

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын  15-декабрындагы     № 814 токтому менен бекитилген Социалдык программалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жобого ылайык, 2018 жылдын 15 майынан   баштап 19 июнуна чейин  2018 жылга карата  Мамлекеттик социалдык заказ программасына жана 2018 жылга мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына  ылайык коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун жарыялайт - жугуу